Archief

Vreugdenhil stopt bij Westland Cultuurweb

Piet Vreugdenhil, de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de Westlandse gemeenteraad, zal binnenkort stoppen als voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Westland Cultuurweb. Hij vindt beide functies praktisch en principieel moeilijk verenigbaar.

Vreugdenhil is sinds de oprichting van Westland Cultuurweb in juni vorig jaar voorzitter van de raad van toezicht van deze stichting. Hij verklaart: "Ik heb me de vraag gesteld in hoeverre een raadslid mag beslissen over een door de gemeente toe te kennen subsidie, waarover hij ten aanzien van de besteding in een andere functie ook weer mag besluiten?"

Toen zijn kandidatuur voor de gemeenteraad aan de orde kwam, heeft Vreugdenhil direct bij Cultuurweb gemeld dat hij het voorzitterschap zou gaan opgeven. "Niet zozeer omdat het juridisch onverenigbaar zou zijn, maar meer omwille van tijdgebrek en om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen", aldus Vreugdenhil.

Volgens de fractie Westland Verstandig is door Vreugdenhil ten onrechte de suggestie gewekt, als zou op zijn verzoek een en ander in het presidium van de gemeenteraad besproken zijn. "Wij hebben daar om gevraagd en van Vreugdenhil verlangd, dat hij zich per direct zou terugtrekken en niet nog een periode aanblijft en mogelijkerwijs ook betrokken wordt bij zijn opvolging, aldus fractievoorzitter Peter Duijsens. "Maar Vreugdenhil weigerde dat en wenste nog "bepaalde zaken af te werken". Dit is absoluut onacceptabel."

Cultuurweb gaat op zoek naar versterking van de raad van toezicht. Uitbreiding van de raad was al gepland en daarom zijn er nu twee vacatures. Intussen is er een groslijst opgesteld van mogelijke kandidaten. Ook zal er een oproep worden gedaan om zich als kandidaat aan te melden. De profielschets voor deze leden zal vanaf 22 mei te vinden zijn op www.cultuurweb.nl.

Categorieen:
Westland Algemeen