Archief

Vergunning windmolen Oranjeplas in de maak

Het Rotterdamse college van B en W heeft het voornemen om een vergunning af te geven voor de bouw van acht windmolens langs de Nieuwe Waterweg. Dit betekent, dat er direct naast de Oranjeplas bij Maassluis ook een windmolen komt te staan.

De gemeenteraad van Maassluis nam in februari unaniem een motie aan, waarin deze zich uitsprak tegen een windmolen naast de Oranjeplas. Deze turbine zou voor het nabijgelegen appartementencomplex slagschaduw, horizonvervuiling en een waardedaling zorgen.

In een eerder gesloten convenant tussen gemeenten binnen de Stadsregio Rotterdam, was juist afgesproken dat de betreffende windmolen niet naast maar achter de Oranjeplas geplaatst zou worden. Dit convenant wordt met de beoogde omgevingsvergunning dus niet nagekomen.

Het ontwerp van de omgevingsvergunning ligt vanaf nu tot en met donderdag 22 mei ter inzage. In die tijd kunnen zienswijzen worden ingediend.

Categorieen:
Maassluis Algemeen