Archief

Kanonetwerk in Midden-Delfland

Kanoƫrs kunnen sinds dit jaar gebruik maken van een kanonetwerk in Midden-Delfland. Dat is eind vorig jaar gerealiseerd. Er zijn verschillende kanosteigers aangelegd. Bij obstakels in het water zijn overdraagplaatsen gemaakt.

Het recreatieschap Midden-Delfland wil met de faciliteiten de watersport in het gebied stimuleren. Bij het maken van de plannen is overleg geweest met kanoverenigingen en -verhuurders. Het kanonetwerk is betaald uit gelden ter compensatie van de aanleg van de verlengde A4.

Het kanonetwerk wordt onderdeel van het vaarnetwerk Midden-Delfland & Westland, dat in het voorjaar van 2015 klaar is. Dit is een vaarknooppuntensysteem voor kano's, sloepen en kleine kajuitboten. De kaart van het kanonetwerk is te raadplegen op www.heerlijkbuiten.nl/routes/vaarknooppunten.