Archief

Hoofdveld FC 's-Gravenzande hersteld

Het hoofdveld van FC 's-Gravenzande is weer goed bespeelbaar. Afgelopen week zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waardoor de telkens terugkerende problemen met het veld zijn opgelost.

Door een slechte afwatering groeide het gras op het hoofdveld niet goed en was de bespeelbaarheid niet optimaal. FC 's-Gravenzande en Stichting Juliana Sportpark trokken bij de gemeente aan de bel, waarna deze een onderzoek instelde. Uit dit onderzoek is gebleken, dat de voor de aanleg van het veld geleverde grond destijds niet aan de eisen heeft voldaan.

De leverancier van de grond en de aannemer hebben naar aanleiding van het onderzoek op eigen initiatief een voorstel gedaan om het veld te herstellen. In de toplaag zijn sleuven gegraven en deze zijn gevuld met zand. Hierdoor kan het water tussen de twee grondlagen worden afgevoerd. Door toevoeging van voedingsstoffen aan het zand wordt de wortelgroei van het gras bevorderd.

De komende periode wordt gewerkt aan een onderhouds- en bemestingsplan. FC 's-Gravenzande, Stichting Juliana Sportpark en de gemeente zullen zich naar eigen zeggen samen blijven inspannen voor een goede conditie van het veld.

Categorieen:
's-Gravenzande Algemeen