Archief

Hoop voor windturbineplan Nature's Pride

Ondanks felle kritiek van de Westlandse gemeenteraadsfractie van LPF, is het niet uit te sluiten, dat Nature's Pride in Maasdijk haar gewenste windturbine krijgt. Een meerderheid in de Westlandse gemeenteraad wil plannen voor nieuwe windmolens niet bij voorbaat van de hand wijzen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering.

Er liggen bij de gemeente meerdere vergunningaanvragen van bedrijven die een windturbine willen, zoals van kwekerijconcern Prominent voor de duurzame wijk Hoogeland. Wethouder Duijvestijn wil hen graag duidelijkheid geven.

Alle coalitiepartijen, GemeenteBelang Westland, CDA en Progressief Westland spraken zich positief uit over een discussiestuk van de wethouder. Beaamd werd, dat Westland zich niet leent voor grote parken, maar dat individuele mogelijkheden moeten worden onderzocht.

De provincie Zuid-Holland heeft alvast aangegeven het grensgebied tussen Westland en Midden-Delfland bij rijksweg A20 een prima plek voor windmolens te vinden. Ze heeft gemeenten gevraagd hun standpunt daarover duidelijk te maken.