Archief

Woonlasten Westland stijgen minder dan inflatie

De gemeentelijke woonlasten in Westland stijgen in 2013 met gemiddeld 1,56%. Dat is minder dan het inflatiepercentage van 1,75%, zo meldt de gemeente. Onder de gemeentelijke woonlasten vallen de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Het tarief voor de onroerende-zaakbelasting voor woningen stijgt meer dan het inflatiepercentage. Ook de tarieven voor rioolheffing worden enigszins verhoogd. De genoemde tariefsverhogingen worden, net als in dit jaar, grotendeels gecompenseerd door een daling van de afvalstoffenheffing.

De gemeente Westland hanteert als uitgangspunt, dat de waardeontwikkeling van woningen en ander opstallen geen voor- of nadeel mag opleveren voor de gemeente. De waardedaling die woningen de afgelopen periode ondervonden, wordt daarom gecompenseerd met een verhoging van de ozb-tarieven. In jaren waarin nog sprake was van waardestijging, werden de ozb-tarieven verlaagd.

Categorieen:
Westland Algemeen