Archief

Werkgelegenheid tuinbouw in de lift

Meldde het Landbouw-Economisch Instituut dat het inkomen van tuinders weer in de lift zit, ook de werkgelegenheid in de tuinbouw neemt toe. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012, die door het Productschap Tuinbouw is gepubliceerd.

Het productschap meldt dat er landelijk bijna 400.000 mensen in de tuinbouw werken. Opvallend is de groei van het aantal uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband. Sinds 2000 nam dat aantal met tachtig procent toe.

Personeel vinden blijft echter lastig. Werving wordt door veel bedrijven gezien als een struikelbok. Dat komt vooral door het slechte imago van de tuinbouw, wat het vinden van geschikt personeel moeilijk maakt.

Categorieen:
Algemeen