Archief

Westland: nog één keer "gemeentehuis"

Als de voortekenen niet bedriegen, hakt de gemeenteraad van Westland woensdagavond de knoop door in het slepende dossier 'gemeentehuis'. "Het gaat om een beslissing die in het belang is van de gemeente Westland", aldus burgemeester Van der Tak dinsdagavond aan het einde van een interpellatiedebat.

Het debat was aangevraagd door fractievoorzitter Duijsens van Westland Verstandig. Duijsens vuurde een grote reeks vragen op Van der Tak af, ditmaal in diens positie als nieuwe houder van het dossier 'gemeentelijke huisvesting' na het vertrek van wethouder Bogaard.

Duijsens en Van der Tak kwamen in het uren durende debat vrijwel geen stap nader tot elkaar. Duijsens blijft er van overtuigd, dat renovatie van bestaande gebouwen financieel beter is en Van der Tak stelde, dat op termijn nieuwbouw altijd voordeliger is.

Dat er nu het voorstel ligt om twee panden te bouwen in plaats van één, blijft Van der Tak pijn doen. "Maar de gemeenteraad is er in tien jaar tijd niet in geslaagd om het eens te worden over één locatie. Dan zijn twee nieuwe gebouwen nog altijd te verkiezen boven het opknappen van vier bestaande gebouwen", aldus Van der Tak.

Woensdagavond begint de raadsvergadering om 18.00 uur. De hoop bestaat, dat het onderwerp 'gemeentelijke huisvesting' rond 20.00 uur is afgehandeld. Het verkrijgen van een meerderheid lijkt inmiddels geen probleem meer, maar de burgemeester wil 'm liefst zo groot mogelijk zien worden.

Categorieen:
Westland Algemeen