Archief

Bezwaren tegen huisvesting Polen op Vlugtenburg

Het plan van de eigenaren van recreatiepark Vlugtenburg in 's-Gravenzande om in een dertigtal recreatiewoningen tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten, stuit op bezwaar. Bij de gemeente zijn twee verzoeken ingediend waarin gevraagd wordt om handhaving van de huidige vergunning.

De zaak is voor de fractie van GemeenteBelang Westland aanleiding om het college te vragen nog dit jaar een integraal debat met de gemeenteraad te houden over de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens fractievoorzitter Frank Rijneveen is dit het zoveelste geval waarbij betrokkenen in opstand komen tegen wijzigingen in hun directe woon- of leefomgeving. "Daarom is het hoog tijd de kadernota huisvesting tijdelijke buitenlandse werknemers wordt herzien en met de raad hernieuwde kaders worden opgesteld," aldus Rijneveen.

Vlugtenburg heeft op 1 november een omgevingsvergunning bij de gemeente Westland aangevraagd voor het tijdelijk huisvesten van buitenlandse werknemers. Over de manier waarop dat in het park gestalte moet krijgen, wilden de eigenaren maandagmorgen nog niets zeggen.