Archief

Files blijven voorlopig in Herenstraat

De gemeente Westland ziet geen kans om op korte termijn een einde te maken aan de files in de Herenstraat in Wateringen tijdens de spits. De enige mogelijkheid lijkt het verminderen van het doorgaande verkeer door de dorpskern te zijn en daarvoor is volgens de gemeente de hulp van andere instanties nodig.

Dit blijkt uit het voorontwerp bestemmingsplan kern Wateringen, waarover de raadscommissie ruimte zich dinsdagavond buigt. Momenteel is er eenrichtingsverkeer in de Herenstraat. Het verkeer in de andere richting wordt via Het Tolland geleid. Onderzocht is of het omkeren van het éénrichtingsverkeer of het openstellen van Het Tolland de file kan verminderen.

Het blijkt dat de verkeersintensiteit in Het Tolland veel meer zal stijgen dan dat het verkeer in de Herenstraat afneemt. Tevens zal een nieuwe file ontstaan in Het Tolland bij de Dorpskade. "Daarom wordt geadviseerd de stremming in de Herenstraat voorlopig te aanvaarden en op een hoger schaalniveau te kijken naar een alternatieve oplossing voor het doorgaande verkeer," zo staat in het bestemmingsplan te lezen.

Ook de situatie op de kruising van Dorpskade en Het Tolland wordt niet opgelost. De capaciteit daarvan zorgt in de huidige situatie voor doorstroomproblemen. Aanleg van een rotonde of verkeersregelinstallatie kan de doorstroming op dit punt sterk verbeteren. "In de huidige situatie is echter geen ruimte voor het realiseren van dergelijke oplossingsrichtingen."