Archief

Reukema vraagt deelraad om steun

Namens het dagelijks bestuur heeft voorzitter Hestia Reukema donderdagavond de deelraad van Hoek van Holland om een kritische inbreng en tevens om steun gevraagd. Zij deed dit aan het eind van een verklaring met betrekking tot het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over het project Get Hoekt.

De Stichting Get Hoekt, bedoeld om toerisme en recreatie in Hoek van Holland een stevige impuls te geven, werd jarenlang aangestuurd door portefeuillehouder Paddy Roomer, die tot begin vorig jaar tevens deelraadsvoorzitter was. Roomer handelde veel meer als een slagvaardige zakenman dan als een openbaar bestuurder en nam het (overigens zonder persoonlijk gewin) niet zo nauw met de regels.

Het kostte tijd voordat voldoende duidelijk werd, dat hier geen sprake was van een incident, maar dat het ging om een systematisch verkeerd handelen, aldus Reukema. Ondanks kritische vragen vanuit de deelraad en de bevolking is de ernst van deze signalen toen niet tijdig en zoals later is gebleken, onvoldoende onderkend geworden.

Na de verkiezingen in het voorjaarvan 2010 wisselden Roomer (PvdA) en Reukema (VVD) van positie in het deelraadsbestuur. Vier maanden later werd door de VVD het vertrouwen in Roomer opgezegd. Reukema bracht in herinnering, wat zij destijds had gezegd bij de coalitiebreuk. Het functioneren van Roomer had zij beschreven als "ziende blind en horende doof". "Die harde opstelling leidde destijds bij velen tot verbazing, maar wellicht wordt het nu beter begrepen", aldus Reukema.

Zij wees er ook op, dat het bij dit onderzoek specifiek om de subsidierelatie met Stichting Get Hoekt ging en niet om het algemene subsidiebeleid van de deelgemeente. "Naar onze overtuiging is dit algemene beleid goed op orde", verklaarde Reukema. Op 13 oktober zal de deelraad over het rapport Get Hoekt debatteren en tot besluitvorming komen.