Archief

Startgroep voor twee- en driejarigen

Stichting Meervoud gaat met Stichting Kinderopvang Maassluis in oktober van start met een pilot Startgroep voor twee- en driejarigen op de locatie van Het Spectrum aan de G.A. Brederolaan. De gemeente Maassluis ondersteunt dit initiatief. Vorige week hebben de drie partijen de overeenkomst getekend.

Een Startgroep is niet te vergelijken met een gewone peuterspeelzaal. Zij is bedoeld voor twee- en driejarigen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging en voor kinderen die een taalachterstand hebben opgelopen. De groep biedt plek aan 16 kinderen. Het streven is om 60 procent van de beschikbare plaatsen toe te wijzen aan kinderen met een indicatie die recht geeft op extra aandacht voor taal, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

De basisschool waarmee wordt samengewerkt is Het Spectrum-Maassluis. Deze school brengt een leerkracht in met specialisatie peuters. "Het gezamenlijke doel is kinderen een goede start te geven voor groep 1," aldus Gerard van Doodewaard, directeur van Het Spectrum-Maassluis.

Categorieen:
Maassluis Algemeen