Archief

Westlanders tevreden over WMO-diensten

Westlanders zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is gebleken uit een belevingsonderzoek onder 1.500 Westlanders, dat eerder dit jaar is gehouden.

Ook in vergelijking met andere gemeentes deed Westland het in 2010 goed. Op het gebied van beleidsparticipatie, jeugd, mantelzorg, vrijwilligerswerk, wonen, zorg en toegankelijkheid is de score van Westland met een waarde van 69% hoger dan het landelijk gemiddelde, dat op 65% ligt.

De meeste inwoners zijn over het algemeen tevreden over de informatievoorziening vanuit de gemeente over wonen, zorg en welzijn. Overigens is slechts een derde van de inwoners bekend met de WMO. Daarvan weet maar een klein deel dat inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk WMO-beleid. De bekendheid van de WMO-adviesraad onder de Westlandse bevolking is lager dan in de andere gemeenten.

Categorieen:
Westland Algemeen