Archief

Roomer is blij met rapport

Paddy Roomer, voormalig deelraadsvoorzitter van Hoek van Holland, is blij met de verschijning van het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over zijn nauwe betrokkenheid bij de Stichting Get Hoekt. Hij vindt het wel zonde van de € 50.000 die het onderzoek heeft gekost.

Wie het rapport leest, komt tot de conclusie, dat Roomer bij de promotie van Hoek van Holland meer optrad als een slagvaardige zakenman dan als een publieke bestuurder. De Rekenkamer noemt het ernstig, dat rechtmatigheidskaders met voeten zijn getreden. "Zeker in een publieke omgeving mag het doel nooit de middelen heiligen", aldus directeur Paul Hofstra.

Maar Roomer zelf spreekt van een grijs gebied waarbinnen is gehandeld. "En er is geen piek verkeerd gegaan", onderstreept hij. Roomer zou het in de toekomst exact op dezelfde manier aanpakken, zoals hij heeft gedaan, "omdat het goed is geweest voor Hoek van Holland".