Archief

Nieuwe verbinding tussen Westland en Maasvlakte

Er is een nieuwe verbinding tussen het Westland en de Maasvlakte: over het water. Maandagmorgen om 06.00 uur werden bij Stena Line in Hoek van Holland met een kraanschip de eerste containers gelost. Vervolgens zijn deze per truck vervoerd naar handelsbedrijven in het Westland.

De verbinding is onderdeel van het project Fresh Corridor. Dat is opgezet om het vervoer van groente- en fruitcontainers te verbeteren. Uit een studie is vorig jaar gebleken dat door het gereedkomen van de Maasvlakte 2 en de toenemende drukte op de wegen behoefte is aan een vaarverbinding met het Westland.

Door containers met (binnenvaart)schepen over te zetten, wordt volgens het onderzoek een besparing in truckafstand van 120 km gerealiseerd met als gevolg verlaging van de kostprijs, een lagere CO2-uitstoot en een verbeterde servicegraad.

Fresh Corridor is de centrale ader om grootschalige logistieke centra voor de voedingstuinbouw in zuidwest-Nederland te verbinden met belangrijke logistieke centra meer stroomopwaarts zoals De Betuwe, Venlo, Vlissingen en Antwerpen.

De totale investering in het project Fresh Corridor bedraagt ruim 3 miljoen euro. Financiers zijn het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, de Rotterdamse haven en het bedrijfsleven. Het initiatief voor Fresh Corridor is medio 2007 genomen door Frugi Venta, Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland.