Archief

Vragen aan Westland over afvalverwerker

De raadsfractie van LPF Westland wil van het college van burgemeester en wethouders weten, wat het vindt van recente ontwikkelingen bij de in Alkmaar gevestigde afvalverwerker HVC, waarvan de gemeente Westland sinds 2009 een van de aandeelhouders is.

Behalve met het verwerken van afval, houdt HVC zich inmiddels bezig met investeringen in windmolenparken in zowel Nederland als Duitsland. De LPF wijst er op, dat de gemeente Westland in het recente verleden eigendomsverhoudingen heeft verbroken met nutsbedrijven als Westland Energie Services en CAIW. In dat licht vindt de fractie het vreemd, als er nu via het aandeelhouderschap in HVC opnieuw in dergelijke constructies wordt geïnvesteerd.

Verder is investeren in windenergie in toenemende mate een discutabele vorm, aldus de LPF, mede ook omdat de regering subsidies op dit soort zogenaamde duurzame toepassingen aan het terugdringen is. Mocht HVC geld over hebben om dit soort investeringen te doen, dan ziet LPF liever dat de tarieven naar beneden worden bijgesteld.

Categorieen:
Westland Algemeen