Archief

Meer natuuractiviteiten in Westland nodig

Er moeten in het Westland meer activiteiten komen op het gebied van natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Natuurliefhebbers worden door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland opgeroepen een activiteitenprogramma op te stellen.

De KNNV houdt daarvoor op dinsdag 23 augustus een bijeenkomst voor belangstellenden in het educatief centrum Prinsenbos aan de Grote Achterweg 15 - 17 te Naaldwijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt een beeld van de KNNV gegeven en de mogelijkheden geschetst welke zich binnen de doelen van de KNNV voordoen.

De bijeenkomst is van 20:00 tot 22:00 uur. De toegang is gratis. Inlichtingen via 0174 - 63 07 85 of via afdelingDelfland@knnv.nl