Archief

Oude filmpjes op dvd te leen

Vanaf 8 augustus kan bij alle vestigingen van Bibliotheek Westland een dvd met daarop oude Westlandse filmpjes worden geleend. De inhoud varieert van de bevrijdingsfeesten in 1945 en het met de schuit naar de veiling toegaan tot en met de druivenfeesten.

Het Historisch Archief Westland en Bibliotheek Westland zijn begin vorig jaar, samen met het Westlands Museum en VJG TV-Producties, een filmproject gestart. Doel van dit project is om oude Westlandse filmpjes op te sporen, te verzamelen, te digitaliseren en vervolgens (weer) aan het publiek beschikbaar te stellen.

Inmiddels hebben bijna 30 mensen hun filmpjes (totaal ongeveer 300) aan het project in bruikleen gegeven en is de helft van die filmpjes al gedigitaliseerd. Vanuit het project zijn twee dvd's samengesteld, die onder de titel 'Typisch Westland' vanaf 8 augustus kunnen worden geleend. Meer informatie op www.historischarchiefwestland.nl

Categorieen:
Westland Algemeen