Archief

Vitis maakt werk van Burendag

De Westlandse sociaal-maatschappelijke organisatie Vitis Welzijn wil op zaterdag 24 september veel werk maken van de nationale Burendag. Op die dag zullen, net als in voorgaande jaren, in een aantal dorpskernen diverse wijkcentra hun deuren openzetten.

Vitis roept de buurtbewoners op om al voor september binnen te lopen met een goed idee voor de buurt. Dat kan bijvoorbeeld een schoonmaakactie zijn, een straatvoetbaltoernooi voor de kinderen of een filmmiddag met oude en nieuwe filmbeelden van de buurt of kern.

Maar er kan ook worden gedacht aan een ruilmiddag van allerlei mogelijke spullen, stekkies, postzegels, voetbalplaatjes, munten et cetera. Vitis biedt ondersteuning bij leuke en goede initiatieven.

De landelijke Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Op de website www.burendag.nl is alle informatie te vinden. Goede ideeën maken kans op een bijdrage van (maximaal) € 500 van het Oranje Fonds.

Categorieen:
Westland Algemeen