Archief

Delfland controleert sloten

Het Hoogheemraadschap van Delfland controleert de komende tijd de sloten en vaarten om de doorstroming in het water optimaal te houden. Het gaat hierbij ruwweg om de gebieden buiten de bebouwde kom in de gemeente Westland, een deel van Hoek van Holland en een gebied in en rond 't Woudt.

Eigenaren van een perceel dat grenst aan een sloot of vaart, zijn verplicht om hun gedeelte van de sloot te onderhouden. Hier hoort ook het schoonhouden bij. Twee keer per jaar controleren de schouwmeesters verschillende gebieden van Delfland of dit onderhoud voldoende is gebeurd.

Om ook rekening te houden met de natuur heeft Delfland de Groene Schouw ingevoerd. Deze schrijft bijvoorbeeld voor dat begroeiing in sommige bredere sloten kan blijven staan, zolang de doorstroming voldoende blijft.