Archief

PvdA Maassluis: Hoe veilig is Vecom?

De raadsfractie van de PvdA in Maassluis wil van het college van B en W weten, hoe het nu precies zit met de veiligheidssituatie bij het bedrijf Vecom aan de Mozartlaan. De vragen vloeien voort uit de publicatie van een onderzoek bij een reeks chemische bedrijven naar aanleiding van de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

De PvdA weet dat bij bedrijven als Vecom de provincie Zuid-Holland als toezichthouder fungeert, maar omdat dit bedrijf op enkele tientallen meters afstand van woningen in Maassluis ligt, wendt de fractie zich nadrukkelijk tot het college. De socialisten vragen zich af, of zij uit een brief van het college moet opmaken, dat noch de provincie, noch de Milieudienst Rijnmond of het ministerie de gemeente Maassluis heeft geïnformeerd over overtredingen.

De PvdA wil weten, wat voor stoffen er bij Vecom liggen opgeslagen en wat de effecten zouden zijn van een mogelijke brand of andere calamiteit voor de direct omwonende en bedrijven en de rest van de inwoners van Maassluis. En ook of er door de gemeente of de provincie serieuze pogingen zijn ondernomen om dit soort bedrijven naar minder dicht bevolkte gebieden te verplaatsen.

Uitgerekend afgelopen woensdag, vlak voor de onthulling van het rapport, is er brand geweest bij Vecom. De PvdA wil weten hoe de brand in een compressor is ontstaan, en of dat apparaat binnen of buiten stond. Volgens een bericht van Vecom hebben eigen mensen de brand geblust en kon de gealarmeerde brandweer zich beperken tot nablussen. Toch wil de PvdA weten, welk risico zich heeft voorgedaan op overslaan van de brand naar andere brandbare stoffen.

Categorieen:
Maassluis Algemeen