Archief

Nog onduidelijkheid over vissterfte

Het onderzoek naar de vissterfte op vrijdag 24 juni in het Oranjekanaal tussen Maasdijk en Hoek van Holland heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland was het water zuurstofloos geworden als gevolg van de combinatie van hoge temperatuur en de aanwezigheid van organische stoffen.

Bij die aangetroffen organische stoffen, ging het voornamelijk om stikstof, zo meldt Delfland. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen en evenmin giftige stoffen in de genomen monsters aangetroffen.

Het hoogheemraad zal het gebied rond het Oranjekanaal de komende tijd scherp in de gaten houden. Verder zal er meetapparatuur worden geplaatst en zullen bij een aantal bedrijven extra inspecties worden uitgevoerd.