Archief

'Niets bekend over onrust arbeidsmigranten'

Dat er in diverse appartementencomplexen in Maassluis grote onrust over de waarde-ontwikkeling zou bestaan naar aanleiding van de huisvesting van arbeidsmigranten, is bij het college van B en W niet bekend. Dat stelt het college in zijn antwoorden op schriftelijke vragen van de raadsfractie van Maassluis Belang.

B en W zijn er wel van op de hoogte, dat er in Maassluis door individuele uitzendbureaus particuliere woningen worden verhuurd aan arbeidsmigranten. En ook al zijn er met die bureaus geen afspraken, dienen deze bewoners zich op basis van de wettelijke regels te laten inschrijven in het bevolkingsregister. Bij een vermoeden van bewoning wordt dit gecontroleerd, aldus B en W.

Verder wilde Maassluis Belang weten, hoe er op wordt toegezien dat na afloop van het werkcontract de arbeidsmigranten weer terugkeren naar het land van herkomst en dus niet ten laste komen van de gemeentelijke bijstand. Het college zegt afspraken te willen maken met de organisatie United Homes en met woningcorpratie Maasdelta over het stoppen van de verhuur aan arbeidsmigranten na afloop van hun werkcontract.

Het college wijst er op, dat controle op zaken als het betalen van wegenbelasting en het naleven van de verzekeringsplicht voor auto's, geen gemeentelijke taak is.

Categorieen:
Maassluis Algemeen