Archief

Jaarrekening Midden-Delfland positief

De gemeente Midden-Delfland heeft 2010 afgesloten met een voordelig saldo van € 300.000. Hierdoor bleven de voorzieningen in stand en konden beleidsvoornemens worden uitgevoerd zoals de Gebiedsvisie 2025 en de verlaging van de afvalstoffenheffing met 20%.

Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om het grootste deel van het voordelige saldo toe te voegen aan de algemene reserve.