Archief

Hoogeland niet helemaal CO²-arm

De Naaldwijkse nieuwbouwwijk Hoogeland zal niet helemaal worden aangesloten op het zogeheten warmtenet, dat wordt gevoed door restwarmte die ontstaat in de glastuinbouw. Het college van B en W van de gemeente Westland zou ermee akkoord zijn gegaan, dat een deel-project van de Bouhuisen Groep gewoon wordt aangesloten op het gasnet.

Uit schriftelijke vragen van de LPF-raadsleden Gardien en Doelman komt naar voren, dat Bouhuisen ontheffing heeft gekregen vanwege de meerkosten van aansluiting op het warmtenet. Hierdoor zal Hoogeland niet volledig de eerste CO²-arme woonwijk van het Westland worden.

Gardien en Doelman vragen zich onder meer af waarom voor Bouhuisen een uitzondering is gemaakt. Zij vrezen een precedentwerking. Verder willen de LPF-raadsleden weten of het warmtenet nog wel voldoende rendabel kan zijn.

Het innovatieve systeem in Hoogeland wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Gardien en Doelman willen van het college ook weten of het afhaken van de Bouhuisen Groep consequenties heeft voor subsidieverlening door Den Haag en Brussel.