Archief

Klankbordgroep centrum Den Hoorn gezocht

De gemeente Midden-Delfland zoekt vrijwilligers die in een klankbordgroep willen meedenken over de plannen voor het centrum van Den Hoorn. De klankbordgroep zal bestaan uit inwoners en ondernemers.

Voor de klankbordgroep zoekt de gemeente de volgende personen:

- 3 inwoners uit het directe centrum van Den Hoorn;

- 2 inwoners uit de overige wijken van Den Hoorn;

- 1 inwoner uit Den Hoorn die lichamelijk gehandicapt is en gebruik maakt van een rolstoel.

Wie wil meedenken, kan zich tot 6 mei aanmelden bij Margreet Odding via telefoonnummer (015) 380.41.10. De klankbordgroep komt tot het einde van dit jaar ongeveer een keer per maand bij elkaar. De overleggen vinden plaats in de avonduren. Als het aantal aanmeldingen de grootte van de klankbordgroep overstijgt, worden de leden gekozen door middel van loting.