Archief

Alsnog geld voor Naaldwijkse biljartclub

De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met het verlenen van subsidie aan biljartvereniging 't Groene Hart. Zij wil een volwaardig biljartcentrum bouwen nabij de accommodatie van Jeu de Boulesvereniging Westlandia aan de Monnickenlaan in Naaldwijk.

Hiermee schaarde de raad zich achter een motie die was ingediend door de fracties van GemeenteBelang Westland, CDA, Westland Verstandig en D66. De subsidie bedraagt een kwart van de investeringskosten, tot maximaal €100.000.

Het door de biljartvereniging gewenste gebouw voorziet in een accommodatie waarin 11 biljarts kunnen worden geplaatst en krijgt een oppervlakte van ruim

500 vierkante meter. Het gebouw dient louter als verenigingsaccommodatie.

Verder werd, in overeenstemming met het voorstel van het college van B en W, een krediet van € 165.000 beschikbaar gesteld aan voetbalvereniging Westlandia voor nieuwbouw van kleedkamers en het aanbrengen van een sporthalvloer in een oefenhal. Voor de Schietvereniging Monster is een krediet van bijna € 145.000 beschikbaar gesteld voor een nieuwe schietaccommodatie.