Archief

Nieuw beroep zondagopening winkels Westland

De gemeenteraad van Westland gaat in beroep bij de Raad van State naar aanleiding van een recent Kroonbesluit, waarin het tweede raadsbesluit over vrije winkelopstelling op zondag is vernietigd. Het beroep tegen de vernieting van het eerste raadsbesluit is onlangs door de Raad van State afgewezen.

Om te bereiken, dat er tijdig binnen de beroeptermijn besluitvorming binnen de gemeenteraad zou plaatsvinden, had LPF-raadslid Witkamp dinsdagavond bij het begin van de raadsvergadering om agendering van dit onderwerp verzocht.

Fractievoorzitter Duijsens van Westland Verstandig opperde om eerst een second opinion te vragen bij een andere advocaat. Dat werd door Witkamp afgewimpeld. "Een second opinion vraag je alleen bij twijfel, en die hebben wij niet", aldus Witkamp, wiens opstelling werd gedeeld door de fracties van GemeenteBelang Westland, VVD en D66.

De fracties van CDA, Westland Verstandig, ChristenUnie-SGP en Progressief Westland beschouwen het beroep als een kansloze onderneming, die zonde van het geld is en ook slecht voor het imago van Westland.

Categorieen:
Westland Algemeen