Archief

Prins Willem-Alexanderschool gaat ondergronds

De Prins Willem-Alexanderschool in 's-Gravenzande gaat ondergronds uitbreiden. Hoewel de werkelijke kosten nog niet bekend zijn, wordt de Westlandse gemeenteraad op basis van een raming gevraagd bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. De raad beslist hier dinsdag over.

De school heeft sinds 2008 een tekort aan lokalen. Er zijn toen voor de periode van vier jaar noodlokalen geplaatst. De raad vond destijds wel dat er in die periode naar een permanente oplossing moest worden gezocht. Bovendien wil kinderopvang Okidoki een lokaal extra huren voor kinderdagopvang en extra ruimte gebruiken voor buitenschoolse opvang. Dat brengt de totale noodzakelijke uitbreiding op vijf lokalen.

Als enige oplossing is uit de bus gekomen dat er grotendeels verdiept (ondergronds) moet worden gebouwd. Omdat dit duurder is dan gewoon bouwen, is de gebruikelijke normvergoeding (bijna acht ton), die de gemeente sowieso voor de uitbreiding op tafel moet leggen, niet voldoende. De raad wordt daarom gevraagd 1.466.076 euro beschikbaar te stellen. Het preciese bedrag dat nodig is, zal na de aanbesteding worden vastgesteld.