Archief

Witte Brug blijft uitwijk-optie Triangel

Het verzorgingshuis Witte Brug in Poeldijk blijft een serieuze uitwijk-optie voor de bewoners van verzorgingstehuis De Triangel in De Lier, als zij tijdelijk moeten verkassen voor nieuwbouw op de huidige locatie. Hoewel dit nog niet zeker is, onderzoekt de stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest de mogelijkheden aldaar.

In de beantwoording van schriftelijke vragen van de raadsfractie van LPF Westland erkent het college van B en W, dat verhuizing naar Poeldijk een impact heeft op de oudere bewoners. Hierbij wordt wel opgemerkt, dat de cliëntenraad van De Triangel zich in april 2009 heeft uitgesproken voor tijdelijke huisvesting in de Naaldhorst of de Witte Brug in het geval van nieuwbouw op de locatie zelf.

Het college deelt de mening van de LPF, dat de Witte Brug niet meer te kenschetsen is als een eigentijds verzorgingshuis. Desalniettemin voldoet het nog steeds aan de eisen. Mocht worden besloten tot het gebruik van de Witte Brug als tijdelijke huisvesting, dan zal Pieter van Foreest aanpassingen in het gebouw uitvoeren.