Archief

Geen voorrang eigen woningzoekenden

De gemeente Westland kan op grond van de huidige regelgeving niet terug naar de tijd waarin eigen inwoners een voorkeurspositie genoten bij de toewijzing van woningen. De eventuele oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf biedt op dat punt geen soelaas. Dit komt naar voren in de antwoorden van het college van B en W op vragen van de fractie GemeenteBelang Westland.

Tot 2005 kon de gemeente Westland een sturend volkshuisvestingsbeleid voeren op basis van de toen geldende wettelijke regels. Tot dan toe lag bij de toewijzing van sociale huurwoningen de verhouding op 90% voor inwoners en 10% voor niet-inwoners.

In bijvoorbeeld 2010 is van de 686 verhuringen ruim 70% toegewezen aan eigen inwoners. Maar ook in datzelfde jaar zijn 619 Westlandse woningzoekenden erin geslaagd een woning te verkrijgen in Haaglanden.

Van het totaal aantal Westlandse woningzoekenden (2.900) zoekt 40% alleen in de eigen gemeente; 40% zoekt zowel in de eigen als in andere gemeenten en 20% zoekt alleen in een andere gemeente.

Verder komt uit opgave van de woningcorporaties naar voren, dat in Westland de toewijzing van nieuwbouwwoningen voor de eerste verhuur voor 100% plaatsvindt aan eigen inwoners, aldus B en W.

Categorieen:
Westland Algemeen