Archief

Gemeente kijkt nu niet naar Triangel

Het college van B en W van Westland gaat geen onderzoek instellen naar de eventuele mogelijkheden om de locatie van het voormalige Lierse gemeentehuis te bestemmen voor nieuwbouw van verzorgingshuis De Triangel. Dit stelt het college in antwoord op schriftelijke vragen van GemeenteBelang Westland.

Momenteel vindt er door de stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest een oriëntatie plaats op de mogelijke nieuwbouw van haar vestiging De Triangel aan de Hoofdstraat in De Lier. Dan is er nu geen rol voor de gemeente weggelegd, vinden B en W.

Het college brengt in herinnering, dat er in 2008 door de fracties van CDA en VVD vragen zijn gesteld met betrekking tot de nieuwbouwlocatie van De Triangel. Daarbij werd de locatie van het voormalige gemeentehuis betrokken.

Het college stond destijds op het standpunt, dat het gemeentehuis een goede locatie zou kunnen zijn voor vervangende nieuwbouw, maar in april 2009 is er een petitie aangeboden, waarin zowel de cliëntenraad als de bewoners nadrukkelijk aangaven op de huidige locatie te willen blijven wonen.

Het verzorgingshuis had naar de opvattingen van de cliëntenraad op die plek een belangrijke schakelfunctie ten behoeve van ouderen in de omgeving, wonend in bijvoorbeeld de Ruijterhof.

Categorieen:
De Lier Westland Algemeen