Archief

Parochiefederatie heet 'Sint Franciscus, tussen duin en tuin'

De federatie van de elf rooms-kathiolieke parochies in Westland en Hoek van Holland heet 'Sint Franciscus, tussen duin en tuin'. Zaterdag hebben de parochievoorzitters onder toeziend oog van notaris Boellaard hun handtekening gezet onder de akte van oprichting. Het federatiebestuur zal bestaan uit de vice-voorzitters van de elf parochies, de moderator pastoor Jaap Steenvoorden en een onafhankelijk dagelijks bestuur.

De federatie heeft ook een nieuw logo gekregen. Dat laat de contouren van het Westland zien, uitgevoerd in het groen, hetgeen verwijst naar de streek én de natuur waarmee Franciscus zo verbonden was. Verder bestaat het logo uit een ellips van blokjes, waarmee de samenwerking van de parochies wordt weergegeven. Elf dichte blokjes symboliseren de hechte parochiegemeenschappen en de twaalf open blokjes staan symbool voor de open kerken die de federatie rijk is.