Archief

Raad van State buigt zich over A4

De Raad van State, het hoogste rechtscollege van Nederland, buigt zich op 20 en 21 april over de bezwaren tegen de A4 tussen Delft en Schiedam. De tegenstanders van de zeven kilometer lange snelweg door Midden-Delfland krijgen in een hoorzitting van twee dagen een laatste kans de aanleg tegen te houden.

In september vorig jaar kwam het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het Tracébesluit. Het laatste stuk van de A4 moet volgens dat besluit deels verdiept en deels via een tunnel worden aangelegd. De weg zal naar verwachting in 2015 geopend worden. Naar verwachting heeft het extra stuk dan 891 miljoen euro gekost.

In totaal 29 personen en organisaties zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het besluit. De voornaamste bezwaren zijn: er is geen integrale analyse van het mobiliteitsvraagstuk gemaakt waardoor nut en noodzaak van de wet niet onomstotelijk vaststaat, de luchtkwaliteit verslechtert waardoor

wettelijke grenswaarden overschreden worden, de geplande tunnel is niet veilig genoeg en de weg heeft onacceptabele negatieve gevolgen voor de natuur.