Archief

Verder zuivering 'misbruikte' glastuinbouwgrond

In de gemeente Westland zijn er circa 800 locaties waarop in afwijking van het bestemmingsplan geen glastuinbouw wordt beoefend, maar iets anders. Alle eigenaren van de betrokken percelen ontvangen nog dit jaar een brief, waarin staat wat er op hun perceel niet klopt.

Het is de gemeente ernst met het uitgangspunt dat gronden die bestemd zijn voor glastuinbouw, ook daadwerkelijk voor dat doel worden gebruikt. Voorbeelden van activiteiten die niets te maken hebben met de glastuinbouw zijn onder meer paardenbakken, dierenverblijven en stalling van bijvoorbeeld caravans en boten. Deze activiteiten kunnen op diverse manieren worden aangepakt. Er wordt in overleg met burgers en andere partijen zo veel mogelijk naar oplossingen gezocht.

Zo kunnen bepaalde zaken (onder bepaalde voorwaarden) alsnog worden gelegaliseerd of kan een situatie (tijdelijk) onder voorwaarden worden gedoogd. Als dergelijke oplossingen niet mogelijk zijn, treedt de gemeente handhavend op.

Als voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan glastuinbouwgebied, heeft enkele jaren geleden een inventarisatie van het gebruik van grond en gebouwen plaatsgevonden. Door middel van luchtfoto-onderzoek zijn mogelijk anders gebruikte grond en gebouwen en illegaal gebouwde bouwwerken in kaart gebracht. Vervolgens heeft er veldonderzoek plaatsgevonden.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het hele glastuinbouwgebied vervangt de 64 huidige, verouderde plannen. Het nieuwe bestemmingsplan bevat volgens de gemeente geen nieuwe ontwikkelingen, maar is een actualisatie van de bestaande plannen.

Categorieen:
Westland Algemeen