Archief

Besluit raad: Schorsmos mag driehoog

De woningen aan de Schorsmos 1 tot en met 16 in Monster mogen drie bouwlagen tellen. Dat is althans de beslissing van de meerderheid van de gemeenteraad van Westland. Deze hechtte dinsdagavond goedkeuring aan een wijziging van het bestemmingsplan Grote Geest.

Het besluit van de gemeenteraad betekent, dat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State binnenkort een definitieve uitspraak kan doen over de maximale bouwhoogte aan de Schorsmos.

Op grond van het oorspronkelijke bestemmingsplan waren in de Schorsmos woningen met wel vier bouwlagen toegestaan. De gemeente had echter in het verleden in notariële aktes bij de aankoop van woningen laten opnemen, dat er maar twee bouwlagen mochten zijn.

Eind 2009 heeft de gemeenteraad een wijziging van het bestemmingsplan goedgekeurd, waarin de limiet van vier bouwlagen werd verlaagd naar drie bouwlagen. Een aantal bewoners ging daartegen in beroep, omdat zij het als een verhoging beschouwden in vergelijking met de limiet van twee bouwlagen in hun notariële aktes.

Inmiddels is, mét bouwvergunning, op drie woningen aan de Schorsmos een derde woonlaag aangebracht. De Raad van State eiste eind vorig jaar een pas op de plaats en eist alsnog een deugdelijke afweging van de belangen van de diverse bewoners. Binnenkort zal de Raad van State uitspreken of hiervan nu sprake is geweest.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen