Archief

Contract 3-in-1 project getekend

In het provinciehuis in Den Haag is dinsdag het contract voor de aanleg van het 3-in-1-project getekend. Dit wegenplan moet het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar maken. Het omvat de aanleg van de Verlengde Veilingroute, een nieuwe verbinding tussen Westerlee en Maasdijk en de Tweede Ontsluitingsweg Hoek van Holland.

Wethouder Meijer van gemeente Westland meldde het contract dinsdagavond in de raadvergadering. Hem was door CDA-raadslid Van Rossum gevraagd om helderheid te bieden over een gesprek dat vorige week heeft plaatsgevonden met de actiegroep Kernoverleg Maasdijk. Deze groep is bevreesd voor een isolement van de kern Maasdijk als gevolg van de uitvoering van het 3-in-1 project.

Wethouder Meijer wees er op, dat er momenteel een onderzoek loopt naar een eventuele kortere route vanaf de Groeneweg naar de kern Maasdijk. "Dat moeten wij vervolgens eerst uitwerken", aldus Meijer. "En omdat je dan bepaalde percelen nodig hebt, ben je dus ook afhankelijk van derden", zei hij.