Archief

CDA-Rijnmond vóór Oranjetunnel

De CDA-fracties van Maassluis, Midden-Delfland, Hoek van Holland, Vlaardingen, Schiedam en Delft maken zich zorgen over de variant van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Zij pleiten voor de Oranjetunnel bij Hoek van Holland.

De zes fracties maken zich grote zorgen over de andere optie, de Blankenburgtunnel, met het oog waarop ze op woensdag 13 april een bijeenkomst organiseren om belangstellenden te informeren over de gevolgen van het Blankenburgtunneltracé.

Verschillende sprekers zullen het proces en de gevolgen van een

nieuwe oeververbinding toelichten. Ook zijn er toelichtingen over het proces

naar het uiteindelijke besluit en zal een presentatie over

tunneltechniek gegeven worden.