Archief

Installatie Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis

Wethouder Pieter van Kromdijk van Maassluis installeert op 11 april de leden van de nieuwe Adviesraad Samenlevingszaken in Maassluis. De raad gaat het college van burgemeester en wethouders adviseren over het gemeentelijk beleid op het brede terrein van samenlevingszaken.

De gemeente Maassluis vindt dat de inwoners moeten kunnen meepraten over gemeentelijke beslissingen op het gebied van de samenleving. Daaronder vallen het armoedebeleid, maatschappelijke ondersteuning, gehandicaptenbeleid, gezondheidsbeleid, huiselijk geweld, inburgering, inkomensvoorzieningen, jeugdbeleid, mantelzorg, vrijwilligers, participatie, re-integratie, senioren, woonservicezones en zorg.

De Cliëntenraad WW/WW, Seniorenraad, Wmo Adviesraad, en de adviesfunctie van de Jongerenraad, Stichting MOG en de Vrouwenraad gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe adviesraad. Omdat het werkterrein zo breed is, zal zij worden bijgestaan door een deskundigenpool.

De adviesraad heeft nog een aantal vacatures. Heeft u kennis of ervaring op één of meer van de beleidsvelden op gebied van samenlevingszaken en bent u serieus en enthousiast? Meldt u zich dan aan door een brief of email te sturen aan de gemeente Maassluis, t.a.v. Karin Maas, Postbus 55, 3140 AB Maassluis of via wmo@maassluis.nl.

Meer informatie is te vinden op www.maassluis.nl/meedoen

Categorieen:
Maassluis Algemeen