Archief

Onderwijskwaliteit Het Palet in orde

De Onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs aan de openbare Dalton basisschool Het Palet als voldoende gekwalificeerd. Het onderzoek van de inspectie was voornamelijk gericht op de locaties Naaldwijk en Honselersdijk.

Er is door de Onderwijsinspectie gekeken naar het niveau van de (eind)resultaten en de kwaliteit van het onderwijs. Hoewel de locatie Poeldijk vorig jaar dit onderzoek al heeft gehad, zijn ook de resultaten van deze locatie bij het nieuwe inspectieonderzoek betrokken. Het resultaat houdt in dat alle locaties zodanig functioneren dat er de komende tijd geen verder onderzoek nodig is.