WOS
Archief

Drukke bijeenkomst over Poelzone

Ruim 300 mensen hebben donderdagavond de informatiebijeenkomst van de gemeente over de Poelzone bijgewoond in zalencentrum De Brug in 's-Gravenzande. De Poelzone is een groot gebied tussen de kernen 's-Gravenzande, Naaldwijk en Monster dat de komende jaren wordt geherstructureerd. Er komt een modern glastuinbouwgebied en nieuwe woonwijken zoals het plan 'Het Nieuwe Water'.

In oktober 2009 heeft het kabinet besloten het project financieel te steunen, waarna de uitwerking in gang kon worden gezet. De projectpartners zijn de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht en de ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW).

De gemeenteraad van Westland zal op 25 januari 2011 een besluit moeten nemen over een investeringskrediet van ruim 35 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van de Poelzone. Het rijk stelt eenmalig een bedrag van 14,4 miljoen ter beschikking.