WOS
Archief

Kaart over bodemschatten Midden-Delfland

Directeur Erik de Groot van Erfgoed Delft overhandigt woensdag 12 januari de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van Midden-Delfland aan wethouder Tineke van Nimwegen. Hierin wordt aangegeven hoe archeologische

bodemschatten behouden kunnen blijven voor toekomstige generaties.

De afgelopen jaren heeft Erfgoed Delft en Omstreken in opdracht van de gemeente Midden-Delfland de archeologische verwachtingen in Midden-Delfland in kaart gebracht. Wat blijkt: Midden-Delfland heeft een schat aan archeologisch bodemarchief, waarvan de resten soms dicht onder aan het oppervlak liggen en daardoor kwetsbaar zijn.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is naar schatting 40% van de bekende archeologische vindplaatsen in Nederland als gevolg van bouwactiviteiten voorgoed ongedocumenteerd verloren gegaan. Door te verwachten archeologische waarden tijdig in planprocedures in te brengen wordt de kans vergroot, dat bodemschatten succesvol kunnen worden behouden.