Archief

Hoogspanningsleiding bij Wateringen mag

Het bedrijf Tennet mag een hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer aanleggen om in de toekomst voldoende capaciteit te kunnen bieden voor het transport van elektriciteit in de Randstad. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Nagenoeg alle bezwaren tegen het zogenoemde rijksinpassingsplan van het kabinet, zijn ongegrond verklaard. De helft van de verbinding zal ondergronds worden aangelegd, het overige deel zal bovengronds worden opgehangen aan nieuwe hoogspanningsmasten.

In de uitspraak heeft de Raad van State de verantwoordelijke ministers opgedragen om binnen de magneetveldzone van 50 meter aan weerszijden van de hoogspanningsverbinding zelf de afweging te maken of woningen die binnen deze zone vallen, kunnen worden gehandhaafd, gelet op mogelijke gezondheidsrisico's.

Het maken van deze afweging mogen ze niet doorschuiven naar de desbetreffende gemeenten, aldus de hoogste bestuursrechter. De verantwoordelijke ministers krijgen een jaar de tijd om het rijksinpassingsplan op dit onderdeel aan te passen. Deze aanpassing staat de voortgang van de aanleg van de hoogspanningsverbinding echter niet in de weg.

Categorieen:
Wateringen Algemeen