Archief

Zestig procent tuinders verwacht herstel

Tuinders zijn voor het merendeel weer iets positiever over de toekomst dan in de afgelopen jaren. Van hen verwacht 60 procent een verder herstel van de omzet in 2011. Dat blijkt uit de uitkomsten van de eindejaarsenquête van LTO Noord Advies en GIBO Groep.

Tuinbouwondernemers zijn weer iets positiever gestemd, blijkt uit de enquete, waar 113 tuinders aan deelnamen. Ruim 80 procent geeft 2010 een rapportcijfer 6 of hoger. Iets meer dan de helft van de tuinders zegt dit jaar meer omgezet te hebben, tegen 20 procent van de tuinders vorig jaar. 60 procent verwacht ook in 2011 meer om te zetten. Ondanks de merendeels positieve verwachtingen voor volgend jaar blijven tuinders behoudend als het gaat om investeringen. De investeringsbereidheid is namelijk gelijk gebleven aan vorig jaar (24 procent).

Kansen zien tuinders in het verhogen van de omzet bij bestaande klanten (42 procent), en dan vooral op eigen kracht. Steeds minder tuinders zien kansen in een samenwerkingsverband en bundeling van het aanbod. Als bedreigingen voor de komende tijd noemden zij vooral een aanhoudende economische recessie, een stagnerende afzet en stijgende energieprijzen.

Categorieen:
Algemeen