Archief

Jacht op wild stilgelegd

Vanwege het winterse weer heeft de provincie Zuid-Holland de jacht op wilde eend, fazant, houtduif, konijn en haas per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd. De conditie van de dieren heeft veel te lijden van aanhoudende vorst. De hoeveelheid open water is sterk teruggelopen evenals de beschikbaarheid van voedsel. Ook de schuilmogelijkheden nemen af door de weersomstandigheden.

Naast het sluiten van de jacht zijn de door de provincie verleende ontheffingen voor het afschieten van (water)vogels opgeschort (artikel 67 en 68 van de Flora- en faunawet). Het besluit geldt niet voor afschot van reeën en damherten. Het huidige winterweer geeft hier nog geen aanleiding toe, omdat deze dieren minder te lijden hebben van de weersomstandigheden.

Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland heeft betrekking op de gehele provincie. GS zijn van mening dat verder energieverlies van het wild ten gevolge van de jacht voorkomen moet worden. Bij het besluit is meegewogen dat de langetermijnverwachtingen aangeven dat er een aanzienlijke kans is dat de winterse omstandigheden nog geruime tijd voortduren.

GS hebben advies ingewonnen van het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Al deze organisaties steunen het besluit om over te gaan tot sluiting van de jacht.

Categorieen:
Algemeen