Archief

Prijs glastuinbouwbedrijf niet verder omlaag

De prijs van glastuinbouwbedrijven is dit jaar stabiel gebleven op het niveau dat na twee jaar met prijsdaling (in totaal -20 tot -30 procent) was bereikt. Dat blijkt uit een overzicht van LTO Vastgoed. In het concentratiegebied glastuinbouw lag de verkoopprijs per hectare tussen 400.000 en 700.000 euro, in het buitengebied tussen 100.000 en 400.000 euro.

Volgens LTO Vastgoed kiezen de tuinders bij deze bodemprijzen er veelal voor om het bedrijf te verhuren. Het prijsniveau trekt wel iets meer kopers, ook omdat de sector dit jaar een iets beter rendement heeft dan vorig jaar. Dit zorgt overigens ook voor een geringer bedrijfsaanbod, omdat er minder gedwongen verkopen plaatsvinden.

LTO Vastgoed constateert dat er meer bereidheid is om kavels zonder bedrijfsgebouwen te verkopen. Er is wel veel tijd en creativiteit nodig om bedrijfswoningen te 'slijten'. Burgers die wel belangstelling hebben, ervaren dat banken geen financiering verstrekken. De stap naar 'buiten wonen' is daarmee alleen voor kapitaalkrachtige burgers te zetten, aldus LTO Vastgoed. Het (voorlopige) einde aan het politieke debat over de hypotheekrenteaftrek zorgde ervoor dat in het laatste kwartaal van 2010 iets meer transacties waren te realiseren. Er is echter bij lange na nog geen sprake van prijsherstel in dit marktsegment.

Categorieen:
Algemeen