Archief

Herstel leefgebied Nauwe korfslak

Het Hoogheemraadschap Delfland herstelt in het duingebied bij Ter Heijde het leefgebied van de Nauwe korfslak. De slakjes, met een cilindervormige schelp, zijn twee millimeter groot en Europees beschermd.

De Nauwe korfslak komt vrij vaak voor in de Nederlandse duingebieden. Ze leven in strooisel van bomen onder de lage beschutting van de duindoorn. Over een gebied van 200 vierkante meter brengt Delfland strooisel aan en wordt een lage beschutting van resten duindoornstruiken gemaakt.

Ter compensatie voor de aanleg van de persleiding van het nieuwe J.J.J.M. van der Burggemaal in Monster verwijderde Delfland in oktober één hectare duindoorn. De provincie verleende vergunning voor de werkzaamheden in het beschermde natuurgebied onder voorwaarde dat de natuur werd hersteld of gecompenseerd. De compensatie had in het gebied ten zuiden van het nieuwe gemaal moeten plaatsvinden en niet in de duinen bij Ter Heijde. Op het moment dat dit werd geconstateerd zijn de werkzaamheden daar onmiddellijk stilgelegd.

Over de definitieve inrichting van het kale deel bij Ter Heijde heeft de provincie Zuid-Holland nog geen besluit genomen.

Categorieen:
Monster Algemeen