Archief

Provincie toetst Maassluis achteraf

De gemeente Maassluis komt in 2011 niet onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland te staan. Gedeputeerde Staten hebben laten weten, dat voor Maassluis - net als vorig jaar - repressief toezicht zal gelden, dus toezicht achteraf.

De provincie heeft Maassluis nadrukkelijk gecomplimenteerd met het pakket aan bezuinigingsmaatregelen, waardoor de begroting sluitend is geworden. Er is verder met name lof voor de wijze waarop de gemeente zich heeft voorbereid op de terugloop aan inkomsten uit het Gemeentefonds.

Maassluis is heel blij met de afwending van preventief toezicht, want in zo'n situatie zouden alle begrotingswijzigingen eerst door de provincie goedgekeurd moeten worden.

Categorieen:
Maassluis Algemeen