Archief

Natuurmonumenten in beroep tegen Tracébesluit A4

Natuurmonumenten heeft beroep aangetekend tegen het Tracébesluit A4 Midden-Delfland. Dit omdat volgens de organisatie eerder gemaakte afspraken en wettelijke eisen voor natuurcompensatie, niet meer kunnen worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan dreigt de natuur en landschap in Midden-Delfland de dupe te worden.

De gemaakte afspraken zijn opgenomen in het IODS-convenant, dat is ondertekend door Natuurmonumenten, overheden en verschillende maatschappelijke organisaties. In dit convenant is vastgelegd hoe de A4 in Midden-Delfland wordt ingepast en hoe natuur en landschap de benodigde versterking krijgen, met onder meer een ecoduct en 100 hectare extra natuur. Ook zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de maximale geluidsbelasting in het stiltegebied bij de Eendenkooi Schipluiden, die onder beheer is van Natuurmonumenten.

Om te zorgen dat de gerechtelijke procedure geen belemmering vormt voor de voorbereidende werkzaamheden aan de snelweg, wordt er geen schorsingsverzoek ingediend.