Archief

Hoogheemraadschap ijsvriendelijk

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vijf van de zes boezemgemalen stilgelegd. Hierdoor kan het ijs ook op boezemwateren dikker worden. Overigens blijven de poldergemalen gewoon aan. Het gebied van Delfland ligt voor een groot gedeelte onder het niveau van de zeespiegel en daardoor moet het teveel aan water uit de polders weggepompt worden.

Delfland adviseert schaatsers dringend om niet in de buurt van deze gemalen het ijs op te gaan. Door het pompen van de gemalen wordt ijs zwak, maar dat is niet te zien. Door de stroming van het water slijt het ijs aan de onderkant af.

Gemaal Parksluizen in Rotterdam is het enige boezemgemaal dat nog draait. Dit gemaal pompt het door de polders uitgemalen oppervlaktewater van Delfland via het Rijn-Schiekanaal naar de Maas. Door het binnenvaartverkeer is het onmogelijk om op dit kanaal te schaatsen.

Categorieen:
Algemeen